ENGIE start met plaatsen 90.000 zonnepanelen van zonnepark Flevokust Haven

2 oktober 2018

ENGIE is in Lelystad gestart met de bouw van zonnepark Flevokust Haven. Het zonnepark wordt niet 20 megawattpiek groot zoals oorspronkelijk gepland, maar 29,5 megawattpiek zonder extra oppervlakte te gebruiken.

ENGIE kreeg van de gemeente Lelystad afgelopen oktober een vergunning voor de exploitatie van het zonnepark van 30 hectare. Omdat het project 50 procent groter wordt dan gepland, werd niet alleen in de najaarsronde van 2017 SDE+-subsidie verkregen, maar ook in de voorjaarsronde van 2018. In beide ronden behoorde het project tot de 10 grootste zonnestroomprojecten.

De komende periode – nog voor de winter – worden de montageframes, de leidingen en de kabels en het hekwerk (red. onder andere beveiliging met camera’s en opvolging met patrouille) geplaatst. Het zonnepark wordt naar verwachting in april getest en vervolgens in bedrijf genomen.

Doordat men voor een andere opstelling van de zonnepanelen kiest dan oorspronkelijk gepland – de hellingshoek is 10 graden in plaats van 20-25 graden – kan men nu 7 zonnepanelen in landscape boven elkaar monteren. Hierdoor kan ENGIE ongeveer 90.000 zonnepanelen kwijt in plaats van eerder ruim 70.000 geplande zonnepanelen. Ook de keuze voor zonnepanelen van 330 wattpiek zorgt voor een hoger totaal vermogen. De oriëntatie van de zonnepanelen blijft op het zuiden.