Feiten en Cijfers

Bedrijven die de ruimte zoeken in de Metropoolregio Amsterdam, vinden bij Flevokust Haven volop mogelijkheden. Door de combinatie van de unieke eigenschappen en de ligging kunnen bedrijven maximaal profiteren van de centrale locatie.

Flevokust Haven is een nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven ten noorden van Lelystad, voor containers, bul en projectlading en een groot industrieterrein gelegen naast de ENGIE Maximacentrale. De feiten:

 • Multimodale haven met een containerterminal en overslaghaven (bulk en projectlading) met een havengebonden industrieterrein ten noorden van Lelystad.
 • Uitstekende multimodale bereikbaarheid: aan de A6, aan de Vaarroute Amsterdam-Lemmer, Vaarroute IJsselmeer-Meppel en direct nabij het spoor en Lelystad Airport.
 • In 2020 wordt een volume aan containers van 90.000 TEU verwacht.
 • De eerste fase van de multimodale containerterminal en overslaghaven is 5 hectare. Op korte termijn wordt het industrieterrein uitgebreid naar 15 hectare. Het industrieterrein fase 1 beschikt over 43 hectare, uit te breiden tot 160 hectare:
  • Kavels beschikbaar voor bedrijven in milieucategorie 3 - 5.3, categorie 2 mogelijk mits ondersteunend en havengebonden.
  • Afname minimaal 1 hectare, grote kavels zijn beschikbaar.
  • De maximale bouwhoogte is 40 meter.
  • Zowel erfpacht als koop is mogelijk.
  • Kavels op korte termijn beschikbaar.
 • CTU Flevokust exploiteert de containerterminal en er zijn ook mogelijkheden voor bulk- en projectladingen. Ga voor meer informatie naar CTU Flevokust.
 • Voor de kade is een golfbreker gebouwd. Deze beschermt de haven en zorgt dat deze tot en met windkracht 7 kan functioneren.