Voordelen

De haven versterkt de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplek voor bedrijven. Het geeft daarmee ook een impuls aan de werkgelegenheid. Het is een unieke locatie waarmee uw bedrijf voorsprong kan creëren ten op zichte van bedrijven die gevestigd zijn op een logistiek minder aantrekkelijke locatie.

Ruime mogelijkheden

Flevokust Haven onderscheidt zich sterk in haar aanpak door ruime mogelijkheden in kaveloppervlakte, bouwhoogte, energie-teruglevering en milieuvoorschriften. Daarbij biedt Flevokust Haven kansen en ruimte voor agro-gerelateerde en bio-based activiteiten. We zoeken actief verbinding tussen overheid, bedrijven, opleidingen en onderzoeksinstellingen, waardoor er voor u meer mogelijk is.

Naast ENGIE Maxima-centrale

Bovendien ligt naast Flevokust de ENGIE Maxima-centrale. ENGIE behoort tot de wereldtop als het gaat om schone energie opwekken en leveren. Zij kan door de directe nabijheid grote stroomeenheden leveren aan bedrijven die zich vestigen op Flevokust Haven. 

Begin 2017 is tussen de provincie en ENGIE een intentieovereenkomst gesloten voor een duurzame gebiedsontwikkeling van Flevokust Haven. De ontwikkeling van een zonnepark is daar als één van de nader te onderzoeken projecten benoemd. Uitwerking van het initiatief heeft er toe geleid dat ENGIE een zonnepark van 30 hectare wil gaan exploiteren. Het zonnepark komt op de plek van de voormalige visvijvers, waarbij de randen van de voormalige visvijvers in stand worden gehouden.

Wilt u meer weten over de interessante vestigingsmogelijkheden bij Flevokust Haven? Neem dan contact met ons op. 

Bekijk voor een impressie van Flevokust Haven onze animatie.

Bekijk de animatie